VALMENTAJAN AMMATTITUTKINTO

TASO 4 – VALMENTAJAN AMMATTITUTKINTO (VAT18)

Kuortaneen Urheiluopiston ja Suomen Urheiluliiton yhteistyössä järjestämä järjestyksessään toinen vain Yleisurheiluvalmentajille suunnattu Valmentajan ammattitutkinnon (Yu-VAT) alkaa keväällä 2020 Kuortaneen Urheiluopistolla. Koulutus antaa mahdollisuuden kehittää omaa käytännön valmennustyötä ja suorittaa ammatillinen tutkinto valmistavan koulutuksen yhteydessä.

Koulutuksen laajuus
Valmistava koulutus sisältää kymmenen 2 – 3 päivän mittaista lähiopetusjaksoa, etäopiskelua ja käytännön valmennustyössä oppimista ja henkilökohtaisia tapaamisia sekä omaan lajiin liittyviä syventäviä opintoja.  Tutkinnon suorittajan kanssa laaditaan oma henkilökohtainen opinto-/näyttösuunnitelma (HOKS) koulutuksen alkuvaiheessa.

Lähijaksojen aikataulu

  • 23.-25.4.2020
  • kesällä 2020 kansallinen tai kansainvälinen kilpailutapahtuma
  • 24.-26.9.2020
  • 5.-7.10.2020
  • 10.-12.12.2020
  • 14.-16.1.2021
  • 18.-20.3.2021
  • 22.-24.4.2021
  • 16.-18.9.2021
  • 28.-30.10.2021

Koulutuksen sisältö
Koulutuksen sisältö perustuu Opetushallituksen vahvistamaan Valmentajan ammattitutkinnon perusteisiin.

Koulutuksen tavoite
Valmentajan ammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia valmentajana valmennustyössä ja kehittää osaamistaan valmentajana sekä kehittää valmennuksen toimintaympäristöä. Tutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia valmentajana urheilijalähtöisesti, tukea ja seurata urheilijan kokonaisvaltaista kehittymistä ja edistää valmennustilanteiden turvallisuutta. Lisäksi tutkinnon suorittaneella on ammattitaito arvioida omaa valmennusosaamistaan. Valinnaiset tutkinnon osat antavat mahdollisuuden lisätä ja kehittää ammattitaitoa lasten-, nuorten tai aikuisten valmennuksessa.

Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia
VAT suorittanut valmentaja voi toimia valmennustehtävissä urheiluseuroissa, lajiliitoissa ym. kolmannen sektorin organisaatioissa tai yksityisellä sektorilla. Yksityisellä sektorilla valmentajan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee ammattilaisorganisaatioissa tai itsenäisenä yrittäjänä. Tutkinnon suorittanut tekee yhteistyötä erilaisten sidosryhmien ja oman työyhteisönsä kanssa.

Pääsyvaatimukset
Valmentajan ammattitutkinto on tarkoitettu valmentajille, jotka ovat toimineet valmentajina ja hankkineet osaamista käytännön valmennustyössä tai huippu-urheilijana. Lajiliittojen koulutusjärjestelmiin osallistuminen katsotaan eduksi.

Koulutuksen omavastuuosuus on 1950€, joka sisältää tutkintokoulutuksen ja näytöt sekä täysihoidon Kuortaneella lähijaksojen aikana. Mahdolliset kurssikohtaiset vierailut ja jaksot muualla kuin Kuortaneella hinnoitellaan erikseen.

Tutkinnon suorittamiseen voi anoa Kelan opintotukea tai aikuisopintotukea.

Haku 16.2. mennessä osoitteessa www.yleisurheilurekisteri.fi,  palvelutunnus YUVAT18. Lisätietoa Tapio Rajala p. 0400 442493, www.kuortane.com