Valmentajan ammattitutkinto

TASO 4 – VALMENTAJAN AMMATTITUTKINTO (VAT)

Ensimmäisen kerran Kuortaneen Urheiluopisto ja Suomen Urheiluliitto järjestävät Valmentajan ammattitutkinnon (Yu-VAT), joka on suunnattu vain yleisurheiluvalmentajille. Koulutus antaa mahdollisuuden luontevasti kehittää omaa käytännön valmennustyötä ja suorittaa ammatillinen tutkinto valmistavan koulutuksen yhteydessä. Koulutus antaa valmiudet vaativiin valmennustehtäviin.

Koulutuksen laajuus
Valmistava koulutus sisältää kymmenen 2 – 5 päivän mittaista lähiopetusjaksoa, etäopiskelua ja käytännön valmennustyössä oppimista ja henkilökohtaisia tapaamisia sekä omaan lajiin liittyvät syventävät opinnot. Koulutuksen laajuus on maksimissaan 60 op riippuen valmentajan aikaisemmasta kokemuksesta ja ammattitaidosta. Jokaisen tutkinnon suorittajan kanssa laaditaan oma henkilökohtainen opinto-/näyttösuunnitelma koulutuksen alkuvaiheessa.

Valmistava koulutus (lähijaksot)

  1. 11.-13.10.2018
  2. 15.-18.11.2018
  3. 7.-9.12.2018
  4. 17.-19.1.2019
  5. 14.-16.3.2019
  6. 11.-13.4.2019
  7. 16.-18.5.2019
  8. 10.-12.10.2019
  9. 14.-16.11.2019
  10. 12.-14.12.2019

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö perustuu Opetushallituksen vahvistamaan Valmentajan ammattitutkinnon perusteisiin. Tutkinto koostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat

1. Ammatillinen toiminta valmentajana

2. Urheilijan kehityksen tukeminen                    

Valinnaiset tutkinnon osat

3. Lasten valmentaminen

4. Nuorten valmentaminen

5. Aikuisten valmentaminen

Koulutuksen tavoite
Valmentajan ammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia valmentajana valmennustyössä ja kehittää osaamistaan valmentajana sekä kehittää valmennuksen toimintaympäristöä. Tutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia valmentajana urheilijalähtöisesti, tukea ja seurata urheilijan kokonaisvaltaista kehittymistä ja edistää valmennustilanteiden turvallisuutta. Lisäksi tutkinnon suorittaneella on ammattitaito arvioida omaa valmennusosaamistaan. Valinnaiset tutkinnon osat antaa mahdollisuuden lisätä ja kehittää ammattitaitoa lasten-, nuorten tai aikuisten valmennukseen.

Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia
VAT suorittanut valmentaja voi toimia valmennustehtävissä urheiluseuroissa, lajiliitoissa ym. kolmannen sektorin organisaatioissa tai yksityisellä sektorilla. Yksityisellä sektorilla valmentajan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee ammattilaisorganisaatioissa tai itsenäisenä yrittäjänä. Tutkinnon suorittanut tekee yhteistyötä erilaisten sidosryhmien ja oman työyhteisönsä kanssa.

Koulutuksen hinta
Koulutuksen hinta on 1 950 € sisältää valmistavan koulutuksen koulutusmateriaaleineen, tutkintomaksun (58€) ja tutkintosuoritukset sekä majoituksen ja ruokailut lähijaksojen aikana Urheiluopistolla.
Tutkinnon suorittamiseen voi anoa Kelan opintotukea tai aikuisopintotukea.

Pääsyvaatimukset
Valmentajan ammattitutkinto on tarkoitettu valmentajille, jotka ovat toimineet yksilö- tai joukkuelajien valmentajina ja hankkineet osaamista käytännön valmennustyössä tai huippu-urheilijana. Lajiliittojen koulutusjärjestelmiin osallistuminen katsotaan eduksi. Koulutukseen hakeutuvilta odotetaan 2 – 3 vuoden kokemusta ammattimaisesta valmennustyöstä ja omat valmennettavat sekä oman lajiliiton suositus.

Haku ja lisätietoja
Haku 31.8.2018 mennessä, os. www.yleisurheilurekisteri.fi, palvelutunnus YUVAT19
SUL:n koulutuspäällikkö Tapio Rajala, 0400 442493, tapio.rajala(at)sul.fi.