Kärkiseurakoulutus 2022-2023

Seurakoulutuksen toteutusta ohjaa Suomalaisen Yleisurheilun strategian kirjaukset

 • Seuratoimijoiden ammattitaitoa vahvistetaan liiton toteuttamalla laadukkaalla ohjaaja-, valmentaja- ja seurakoulutuksella
 • Erisuuruisia seuroja vahvistetaan heidän omassa toimintaympäristössään ja vahvuuksissaan
 • Liiton roolina on ennen kaikkea luoda tilaisuuksia oppia toisiltaan ja antaa parhaat ideat avoimesti toisten käyttöön
 • Maakunnallisten kärkiseurojen roolia vahvistetaan tukemaan ympäristössään olevia pienempiä seuroja

Kärkiseurakoulutus 2022-2023

Seuratoiminnan elinvoimaa vahvistetaan laadukkailla koulutustapahtumilla. Tilaisuuksissa tarkastellaan seuratoiminnan osa-alueita monipuolisesti ja annetaan seuratoimijoille valmiuksia toiminnan laaduntamiseen.Syksyllä käynnistyvä Kärkiseurakoulutus toteutetaan yhteistyössä Vierumäen Urheiluopiston kanssa.

Sisältö / tavoitteet

 • Maakunnalisten kärkiseurojen roolin vahvistaminen tukemaan ympäristössään olevia seuroja
 • Seurojen toiminnan laaduntaminen ja vahvistaminen heidän omassa toimintaympäristössään ja vahvuuksissaan – laatia seuran strategia tuleville vuosille
 • Tähtiseura lapset ja nuoret auditointiprosessiin valmistautuminen ja käynnistäminen (mikäli Tähtimerkki puuttuu)
 • Päätoimisuuden, ammattimaisuuden ja ammattitaidon lisääminen sekä työantajana toimiminen
 • Toisilta oppiminen, vertaistuki, yhteistyö, resurssien kasvattaminen, verkostoituminen
 • Kärkiseurojen toiminnan päivittäminen vastaamaan seuratoiminnan haasteisin 2020-luvulla

Toteutus

Koulutus sisältää lähijaksoja, Teams-tapaamisia ja seurakohtaisia käyntejä.Lähijaksot 3 kpl Vierumäellä 9.-11.12.2022, 10.-12.2.2023 ja 21.-23.4.2023, lisäksi ”orientaatio” Teams 23.11.2022 sekä kaksi seurakäyntiä koulutuksen aikana.

Valintakriteeri

Koulutus on tarkoitettu super- ja ykkösliigan seuroille, joissa on päätoimisuutta tai tavoitteena lähitulevaisuudessa palkata päätoimisia työntekijöitä. Koulutukseen otetaan maksimissaan 8 seuraa.

Kustannukset

SUL maksaa koulutuksenosuuden. Seuran osuudeksi jää majoituskulut, jotka ovat pe-su 130 e/hlö/lähijakso (sisältäen; majoitus 2hh, 2 x aamiainen, 2 x lounas, 2 x päivällinen ja tulokahvit).

Ilnoittautuminen

Viimeistään 31.10.2022 Suomisportin kautta tästä linkistä

Päätoimisten koulutus II 2022-2023

Yleisurheiluseurojen päätoimisille työntekijöille suunnattu koulutus on valmennusohjelma, jonka avulla opitaan johtamaan ihmisiä ja kehittämään pitkäjänteisesti seuran toimintaa uudella ja innostavalla tavalla. Päätoimisten koulutus II käynnistyy elokuussa 2022, Koulutus toteutetaan yhteistyössä Vierumäen Urheiluopiston kanssa.

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu orientaatiopäivästä ja viidestä kahden vuorokauden (48 h) mittaisesta lähiopetusjaksosta Jokaisella lähijaksolla on oma teemansa. Koulutuksen aikana synnytetään uusia ratkaisuja seurojen kehittämishaasteisiin yhdessä muiden oppijoiden kanssa. Oppija suorittaa liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon kaksi tutkinnon osaa: 1. liikunnan toimintaympäristössä toimiminen 2. yhteisössä toimiminen sekä toteuttaa kehittämishankkeen seurassaan. Koulutuksen sisällä on yhteisiä osioita sekä eri toimijoille suunnattuja osioita.

Toteutus

 • Orientaatiopäivä 30.8.2022
 • jakso 28.-30.9.2022
 • jakso 16.-18.11.2022
 • jakso 18.-20.1.2023
 • jakso 15.-17.3.2023
 • jakso 10.-11.5.2023
 • Lisäksi koulutus sisältää lähijaksojen välillä Teams-tapaamisia.

Kenelle

Koulutusohjelma on tarkoitettu yleisurheiluseurojen päätoimisille työntekijöille (työaika yleisurheiluseurassa vähintään noin 50 %). Osallitujalla tulee olla pohjana käytännön kokemusta seuratoiminnan johtamis- ja kehittämistehtävistä (toiminnanjohtaja, valmennuspäällikkö, nuorisopäällikkö, tms.).

Hinta

Koulutuksen hinta 900 e, majoituspaketti koko koulutuksen ajalta 750 e (2 hh, täysihoito).SUL:n tuki koulutuksen osalta 50–100 % (yhdessä sovittujen tavoitteiden toteutuminen vaikuttaa koulutustuen suuruuteen). Majoituspaketin maksaa jokainen itse/seura.

Ilmoittautuminen

Viimeistään 31.7.2022 Suomisportin kautta tästä linkistä

Lisätietoja

Kärkiseura- ja päätoimisten koulutukseen liittyen lisätietoja antaa SUL:n Seurakehityspäällikkö Mika Tyrkkö mika.tyrkko(at)sul.fi tai 044 257 6169.