VALMENNUSRYHMIEN VALINTAPERUSTEET 2021-2024

Suomen Urheiluliitolla on kaksi valmennusryhmätasoa: Team Finland (TF) ja maajoukkue (MJ). Lisäksi alle 17-vuotiaille järjestetään alueellista nuorten maajoukkueleiritystä (ANMJ). Sekä TF-ryhmässä että MJ-ryhmissä on sekä yleisen että nuorten sarjojen urheilijoita. TF-ryhmän yleisen sarjan urheilijoiden tavoitteena on menestyä vuosittain kansainvälisissä arvokilpailuissa. TF-ryhmän nuorten urheilijoiden pääasiallisin menestymistavoite on 2-4 vuoden päästä ja sen jälkeen käytävissä yleisen sarjan arvokilpailuissa.

Maajoukkueryhmän urheilijoiden tavoitteena on kilpaileminen vuosittain arvokilpailuissa. Valmennusryhmätoiminnan tavoitteena on tukea ja auttaa urheilijoita, joiden tulostaso on em. tavoitteisiin nähden riittävän korkea, tuloskehitys on myönteinen ja joiden valmennusprosessin kokonaisuus on valmennusryhmän tavoitteeseen nähden uskottava.

TF-valmennusryhmän urheilijoille ja heidän valmentajilleen tarjottavan valmennustuen kokonaisuus ja kohdennukset määräytyvät urheilija-valmentajakeskustelujen ja valmennusprosessin seurannan ja suunnittelun perusteella. Valmennustuen kokonaisuuteen vaikuttaa oleellisesti myös Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön mahdollisesti urheilijalle ja urheilijan valmentajalle myöntämä tuki. Lajikohtaiset maajoukkueohjelmat ja yleisurheilukeskustoiminta ovat kiinteä osa TF-ryhmän urheilijoiden kokonaistukea. TF-ryhmän urheilijoiden kanssa SUL laatii kirjallisen urheilijasopimuksen. Maajoukkueryhmän urheilijoiden ja heidän valmentajiensa toiminta ja tuki ohjautuvat lajien maajoukkueohjelmien ja yleisurheilukeskusten toiminnan kautta.

Valmennusryhmätoimintaan valitaan aikaisintaan valintavuonna 17 v täyttäviä eli seuraavalla kilpailukaudella vähintään sarjassa 19 v kilpailevia urheilijoita. Valmennusryhmät valitaan ensisijaisesti valintojen perusteeksi laaditun Tulostaulukon perusteella. (taulukko sivulla alempana). Valmennusryhmään valitaan kaikki ne urheilijat, jotka täyttävät valintakriteerin tuloksen, arvokilpailusijoituksen tai maailman pisterankingin perusteella ja jotka jatkavat urheilu-uraansa valmennusryhmän tavoitteen mukaisella vaatimustasolla. Valmennusryhmävalinnoissa huomioidaan kahden edellisen vuoden (valintavuosi ja sitä edeltävä kalenterivuosi) tulokset. TF-valmennusryhmään valitaan valintajakson aikana Tulostaulukon mukaisen tuloksen saavuttaneet urheilijat, arvokilpailuissa määritetyllä tavalla sijoittuneet urheilijat sekä tietyin edellytyksin maailman pisterankingin sijoituksen perusteella.

Lisäksi SUL:n Team Finland General Manager (GM) voi, kokonaisvaltaista harkintaa käyttäen, täydentää TF-valmennusryhmää tulostaulukon kriteerien ulkopuolelta. Parayleisurheilun osalta TF-valmennusryhmän mahdollisen täydennysesityksen voi tehdä parayleisurheilun päävalmentaja, mutta päätöksen täydennysten osalta tekee SUL:n valmennuksen johtoryhmä.

Tulostaulukon tulokset ja tulosten ikäluokkaprogressio perustuvat vuosien 2017-2019 ns. riisutun Euroopan tilaston tilastosijoituksiin sekä tehtyyn tilastoanalyysiin 2010-luvulla Euroopan huipulle nousseiden urheilijoiden tulostason kehittymisestä 17 ikävuodesta alkaen. Tulostaulukossa on kaksi tasoa: TF-taso ja maajoukkuetaso. Taulukossa alle 22 v valmennusryhmävalintaan oikeuttavat tulokset on kirjattu erikseen jokaiselle ikäluokalle. Yleisen sarjan urheilijoilla Tulostaulukossa tarkoitetaan 23 v ja sitä vanhempia yleisurheilijoita. Tulostaulukkoa voidaan päivittää vuosittain, mikäli esim. jonkin lajin tulostasossa havaitaan merkittäviä muutoksia.

Viestijoukkueille ja muille yleisurheilun joukkuelajeille laaditaan menestyspotentiaalin mukaan toimintaa maajoukkueohjelman sisällä ja/tai erillisenä projektina. TF-valmennusryhmään joukkueita ei nimetä.

TEAM FINLAND (TF)

Yleinen sarja

Team Finland -valmennusryhmään valitaan kaikki urheilijat, jotka ovat saavuttaneet tulostaulukon mukaisen tuloksen valintajakson aikana. Valinnoissa huomioidaan kahden edellisen vuoden (valintavuosi ja sitä edeltävä kalenterivuosi) tulokset.  Edellisen kauden tuloksen perusteella valittavan urheilijan valmennusryhmävalinnan edellytyksenä on, että urheilijan tavoitteellisuus ja valmennusprosessin kokonaisuus on edelleen valmennusryhmän tavoitteeseen nähden uskottava. Tulostaulukon yleisen sarjan TF-tuloskriteeri* on laadittu niin, että urheilijalla on realistinen mahdollisuus yltää lähivuosina vähintään EM-kilpailuiden pistesijaan.

  • Tulostaulukon yleisen sarjan TF-tulos pohjautuu vuosien 2017-2019 riisutun EM-tilaston (maksimissaan 3 urheilijaa / maa) 8. tulosten keskiarvoon. Keskiarvotuloksen antamasta World Athletics -pistetaulukon pistemäärästä on vähennetty kaikissa lajeissa 40 p ja sen pistemäärän mukainen tulos on TF-valmennusryhmään vaadittava Tulostaulukon tulos.

Lisäksi Team Finlandiin valitaan myös ne urheilijat, jotka ovat sijoittuneet:

  • 12 parhaan joukkoon Olympialaisissa, ulko- tai sisäratojen MM-kilpailuissa, MM-maastoissa tai maantiejuoksun MM-kilpailuissa
  • 8 parhaan joukkoon ulko- ja sisäratojen EM-kilpailuissa tai EM-maastoissa
  • 16 parhaan joukkoon Eurooppalaisista (riisuttu 3/maa) kansainvälisen yleisurheiluliiton maailmanrankingissa valintavuoden syyskuun viimeisessä päivityksessä

Arvokilpailumenestyksen perusteella tehtävissä valinnoissa huomioidaan kahden edellisen kilpailukauden saavutukset.

Parayleisurheilun lajiryhmän osalta yleisen sarjan TF-ryhmään valitaan kaikki ne urheilijat, jotka sijoittuvat valintavuoden aikana kahdeksan parhaan joukkoon Paralympialaisissa tai MM-kilpailujen niissä lajeissa, jotka ovat viimeisimmät vahvistetut Paralympialaisten lajit. Niinä vuosina, jolloin ei järjestetä Paralympialaisia tai MM-kilpailuja, ryhmään voidaan valita urheilija, joka sijoittuu valintavuoden aikana maailmantilastossa kahdeksan parhaan joukkoon paralympialaisten lajivalikoimaan kuuluvassa lajissa.

Team Finland nuorten sarjat

TF-valmennusryhmään valitaan nuorten osalta kaikki valintavuotena 18-22 v täyttävät urheilijat, jotka ovat tehneet tulostaulukon mukaisen tuloksen valintajakson aikana. Valinnoissa huomioidaan kahden edellisen vuoden (valintavuosi ja sitä edeltävä kalenterivuosi) tulokset.  Edellisen kauden tuloksen perusteella valittavan urheilijan valmennusryhmävalinnan edellytyksenä on, että urheilijan tavoitteellisuus ja valmennusprosessin kokonaisuus on valmennusryhmän tavoitteeseen nähden uskottava.

Nuorten TF-valmennusryhmää voidaan täydentää, kokonaisvaltaista harkintaa käyttäen, urheilijoilla, joiden tuloskehitys ko. ikävaiheessa on poikkeuksellisen nopeaa ja potentiaali uran huippuvaiheen EM-tason menestyjäksi katsotaan ilmeiseksi.

Tulostaulukon tulokset on laadittu vastaamaan yleisen sarjan EM-tason menestykseen johtavaa tuloskehityspolkua hyödyntäen Euroopan huippujen kehittymispoluista tehtyä tilastoanalyysiä ja riisuttuja ikäluokkakohtaisia EM-tilastoja vuosilta 2017-2019. Tulostaulukon nuorten TF-tuloskriteeri on laadittu siis niin, että urheilijalla katsotaan olevan sekä realistinen mahdollisuus oman ikäluokan EM-kilpailuiden mitalitasoon että myöhemmin urallaan vähintään aikuisten Euroopan huipulle.

  • Tulostaulukon nuorten sarjojen TF-tulos pohjautuu vuosien 2017-2019 ko. ikäluokan riisutun EM-tilaston (maksimissaan 3 urheilijaa / maa) 6. tulosten keskiarvoon

Lisäksi nuorten TF-ryhmään valitaan myös ne urheilijat, jotka ovat sijoittuneet valintavuoden aikana:

– 8 parhaan joukkoon U20 MM-kilpailuissa tai MM-maastoissa

– 3 parhaan joukkoon U20 tai U23 EM-kilpailuissa tai EM-maastoissa

Arvokilpailumenestyksen perusteella tehtävissä valinnoissa huomioidaan kahden edellisen kilpailukauden saavutukset. Nuorten arvokilpailumenestyksen perusteella valitun urheilijan tulee valintavuotena täyttää 18-22 -vuotta.

Parayleisurheilun lajiryhmän osalta nuorten TF-ryhmään valitaan kaikki ne urheilijat, jotka sijoittuvat kolmen parhaan joukkoon nuorten MM-kilpailuissa niissä lajeissa, jotka ovat viimeisimmät vahvistetut Paralympialaisten lajit.

MAAJOUKKUE

Maajoukkueryhmään valitaan sekä yleisen sarjan että nuorten sarjojen yleisurheilijoita, joista nuorimmat täyttävät valintavuonna vähintään 17 vuotta ja siten kilpailevat valintaa seuraavana vuonna sarjassa 19 v. Urheilijoiden valinta perustuu maajoukkuetasolle laaditun Tulostaulukon mukaiseen tulostasoon. Alle 22-vuotiaiden urheilijoiden kohdalla valinta voi perustua myös SUL:n lajivalmentajan tai lajivastaavan kokonaisvaltaiseen harkintaan, missä arvioidaan mm. urheilijan tulostason suhdetta harjoitustaustaan, tulostason kehitysnopeutta sekä urheilijan harjoitettavuutta ja kehityspotentiaalia. Kehitystä mahdollisesti häirinneet tekijät pyritään ottamaan huomioon valinnoissa. Valinnoissa huomioidaan kahden edellisen vuoden (valintavuosi ja sitä edeltävä kalenterivuosi) tulokset. Edellisen kauden tuloksen perusteella valittavan urheilijan valmennusryhmävalinnan edellytyksenä on, että urheilijan tavoitteellisuus ja valmennusprosessin kokonaisuus on edelleen valmennusryhmän tavoitteeseen nähden uskottava. Vuosittain määriteltävien maajoukkueohjelmien kokonaisbudjetti ja maajoukkuetoiminnan laadukkuuden varmistaminen saattaa vaikuttaa maajoukkueryhmään kutsuttavien urheilijoiden määrään.

  • Maajoukkueen tulostaulukon tulokset on laadittu maajoukkueryhmän urheilijoille asetetun tavoitteen mukaisesti eli niin, että urheilijalla nähdään olevan vähintäänkin realistinen mahdollisuus, ns. iskuetäisyys, päästä lähivuosina osallistumaan oman ikäluokan tai yleisen sarjan EM-kilpailuihin. Tulostaulukon tulokset pohjautuvat vuosien 2018-2021 riisuttuihin EM-tilastoihin, edellisten EM-kisojen tulosrajoihin ja progressiivisen tuloskehityksen periaatteeseen sekä World Athletics -pistetaulukon pisteisiin.

SUL:n yleisurheilukeskuksen urheiluoppilaitokseen valittu yleisurheilija tai Suomea kahden edellisen kilpailukauden arvokisoissa tai maaotteluissa edustanut urheilija voidaan valita mukaan keskuksen maajoukkuetoimintaan ilman Tulostaulukon mukaista tulosvaatimuksen täyttymistä. Tällöin Yleisurheilukeskuksen maajoukkuetoimintaan valinnan tekee keskuksen valmennuspäällikkö yhdessä SUL:n lajivalmentajan tai lajivastaavan kanssa. Ilman maajoukkueen tulosvaatimusta valittu urheilija on oikeutettu mm. yleisurheilukeskuksen maajoukkuetasolle määriteltyihin tukipalveluihin. Valtakunnallisen maajoukkueohjelman mukaiseen muuhun toimintaan mukaanpääsy edellyttää kuitenkin maajoukkueen yleisten valintakriteerien täyttymistä.

Maajoukkueurheilijan ja hänen valmentajansa valmennustuki muodostuu oman lajin maajoukkueohjelman ja urheilijan yleisurheilukeskuksen vuosittaisten toimintasuunnitelmien ja palvelukokonaisuuksien mukaisella tavalla. Maajoukkueohjelmissa ja yleisurheilukeskusten toiminnassa on mukana urheilijoiden ja valmentajien omarahoitusosuuksia, mitkä määritellään tarkemmin maajoukkueohjelmissa ja keskusten toimintasuunnitelmissa vuosittain.

Parayleisurheilun lajiryhmän osalta maajoukkueryhmään valitaan ne nuoret urheilijat, jotka on valittu Paralympiakomitean nuorten Paralympia -ryhmään. Maajoukkueleiritystä vastaava leiritys toteutetaan Paralympiakomitean nuorten ryhmän leireillä.

ALUEELLINEN NUORTEN MAAJOUKKUELEIRITYS (ANMJ)

Alueelliseen nuorten maajoukkueleiritykseen valitaan urheilijoita, jotka ovat valintavuonna 14-18 -vuotiaita. Urheilijoiden valinta perustuu ns. kehitystaulukkoon, joka julkaistaan toukokuun loppuun mennessä. Kehitystaulukon tulosrajat on päivitetty vuonna 2019 hyödyntäen vuosien 2014-2018 kotimaan nuorten sarjojen tilastoja. Kehitystaulukossa 14 -vuotiailla urheilijoilla on sama tulosraja leiritykseen kuin 15-vuotiailla.

Vuosittain syksyisin alkavaan leirityskauteen valitaan urheilijoita, jotka ovat saavuttaneet ikäluokkansa kehitystaulukon tulosrajan kuluneen kilpailukauden aikana aikavälillä 1.1.-30.9. 15-18 -vuotiaista urheilijoista valitaan myös ne, jotka ovat saavuttaneet tulosrajan edellisen kilpailukauden aikana. Kehitystä mahdollisesti häirinneet tekijät pyritään yksilöllisesti ja tapauskohtaisesti ottamaan huomioon valinnoissa. Leiritykseen valituille urheilijoille lähetetään kutsu viimeistään lokakuun alkupuolella.

Leiritykset toteutetaan Liikuntakeskus Pajulahdessa (eteläinen -, kaakkoinen- ja osittain itäinen alue), Eerikkilän Urheiluopistolla ja Tampereella (lounainen alue) sekä Kuortaneen urheiluopistolla (läntinen- , pohjoinen- ja osittain itäinen alue). Moniotteluleiritys järjestetään valtakunnallisesti Liikuntakeskus Pajulahdessa. Otteluleiritykseen valituilla on mahdollisuus osallistua myös yksilölajeissa ANMJ-leiritykseen.

Leiritys on omakustanteinen kaikilta osallistujilta. Urheilijoilta peritään koko leirityskautta koskeva koulutusmaksu. Koulutusmaksun suuruus päätetään vuosittain.

Tulostaulukot 2021-2024 Team Finland ja maajoukkue

Team Finland

 

Tulostaulukko pdf-muodossa Tulostaulukko