Jaakkola: Yleisurheilu on motoristen perustaitojen opettamista parhaimmillaan

Jyväskylän yliopistossa tulevien liikunnanopettajien koulutuksesta vastaava dosentti Timo Jaakkola sanoo, että perusliikuntataitojen opettamisella on vahva asema vuonna 2016 uudistuvassa opetussuunnitelmassa. Koululaisyleisurheilu tarjoaa erinomaisen sisällön perusliikuntataitojen harjoittelemiselle.

- Oikein toteutettu perusliikuntataitojen opettaminen vastaa hyvin uuden perusopetussuunnitelmaan tavoitteisiin, jossa korostetaan laaja-alaista motoristen perustaitojen harjaannuttamista. Myös opetuksen lapsilähtöisyys ja oppilaskeskeisyys sekä opetuksen eriyttäminen eri taitotasoja vastaavaksi ovat voimakkaasti esillä tulevassa opetussuunnitelmassa, Jaakkola sanoo Kouluyleisurheilu-lehdelle.

Jaakkolan mukaan oppilaiden motorisissa perustaidoissa sekä liikunnallisessa aktiivisuudessa ja osaamisessa on suuria eroja. Opetuksesta tulisi kuitenkin tehdä kaikille lapsille yhtä hauskaa ja mielekästä – taitotasosta riippumatta.

- Opettaja voi herätellä lasten kiinnostusta kulloistakin lajia kohtaa esimerkiksi viemällä tunnille erilaisia opetusvälineitä ja mahdollisuuksia ja antamalla lasten päättää, mitä niistä käytetään. Innostus on opetuksessa puoli voittoa. Ilman sitä ei synny tuloksia. Tunneilla pitää tehdä motivoivia asioita, joista jokainen lapsi voi saada onnistumisen elämyksiä, Jaakkola painottaa.

Pois jonoista

Jaakkolan mukaan aktiivinen tekeminen ja vähäinen jonottaminen ovat onnistuneen liikuntatunnin avaimet.  

- Mitä vähemmän oppilas joutuu odottamaan omaa vuoroaan, sen parempi. Kun toimintaa ja suorituspisteitä on riittävän paljon, tekeminen pysyy kiinnostavana ja kehittävänä.

Jaakkola sanoo, että perinteinen yleisurheilu pystyy perustelemaan rooliaan koulujen liikunnanopetuksessa monella eri tavalla. 

- Yleisurheilun alkeiden opetteleminen harjaannuttaa hyvin motorisia perustaitoja. Lajin perustaitojen haltuunotolla on myös positiivinen siirtovaikutus melkeinpä mihin tahansa urheilulajiin. Yleisurheilun opetuksessa välineen käsittelytaidot, tasapaino ja liikkumistaidot ovat keskeisessä roolissa. Lisäksi yleisurheilu on monipuolinen laji, jonka harjoittelu kuormittaa koko kehoa.

Opetuksessa Jaakkola kehottaa kiinnittämään huomiota monipuolisuuteen sanan varsinaisessa merkityksessä. Se tarkoittaa myös kehon heikomman puoliskon kehittämistä yksittäisten taitojen tai osaharjoitteiden opetuksessa.

- Osasuorituksia, kuten ponnistuksia ja heittoja on hyvä tehdä säännöllisesti myös ”huonommalla” kädellä ja jalalla. Myös hyppyjä ja heittoja tulisi tehdä kaikkiin suuntiin: eteen, taakse, sivuille ja ylös. Tällaisten lasten kehityksen kannalta tärkeiden ominaisuuksien ja perustaitojen kehittämiseen ei tarvita välineitä tai tiloja, sillä niitä voi tehdä milloin ja missä tahansa.

Motoriset perustaidot

Alla olevaan taulukkoon on koottu motoristen (liikkeen hallinta) perustaitojen avainelementit. Tasapainotaitoja vaaditaan monipuolisesti erilaisten ja vaihtelevien tilanteiden hallitsemiseksi. Liikkumistaidot mahdollistavat siirtymisen paikasta toiseen. Lisäksi usein on edellisten lisäksi vielä hallittava jokin väline. Motorisissa perustaidoissakin on havaittavissa tietty hierarkia: jotta voi heittää keihästä, on ensin kyettävä liikkumaan, ja jotta pystyisit liikkumaan, on ensin pysyttävä pystyssä.

Tasapainotaidot

Liikkumistaidot

Välineen käsittelytaidot

kääntyminen
venyttäminen
taivuttaminen
pyörähtäminen
heiluminen
kieriminen
pysähtyminen
väistyminen
tasapainoilu

käveleminen
juokseminen
ponnistaminen
loikkaaminen
hyppääminen
esteen yli
laukkaaminen
liukuminen
harppaaminen
kiipeäminen

heittäminen
kiinniottaminen
potkaiseminen
kauhaiseminen
iskeminen
lyöminen ilmasta
pomputtelu
kierittäminen
potkaiseminen ilmasta

TARU SCHRODERUS

Lähde: Harri Hakkarainen (toim.) Lasten ja nuorten urheiluvalmennuksen perusteet, 2009