Arvokilpailujen valintajärjestelmä 2022

Kulloinkin voimassa oleva valintajärjestelmä löytyy Yleisurheilu.fi –sivustolta. Suomen Urheiluliitto pidättää oikeudet valintajärjestelmän muutoksiin.

Arvokilpailujen valintajärjestelmä 2022 kilpailuittain

ARVOKILPAILUVALINTOJEN YLEISET EHDOT

YLEISET EHDOT

Valintajärjestelmä noudattaa SUL:n yleisiä valintaperusteita vuosille 2021-2024. Yleisten valintaperusteiden ja kilpailukohtaisesti tähän valintajärjestelmään kirjatun lisäksi on erityisesti huomioitava seuraavat yleiset ehdot:

1. Yleisen sarjan sisä- ja ulkoratojen EM- ja MM-kilpailuihin valittavien urheilijoiden tulee:

a) olla valintapäivään mennessä allekirjoittanut urheilijasopimuksensa (valmennustukiurheilijat); tai

b)  valinnan yhteydessä allekirjoittaa arvokilpailusopimus (muut kuin valmennustukiurheilijat)

Tämän kohdan laiminlyöminen voi estää urheilijan valinnan, ilmoittamisen tai osallistumisen arvokilpailuun.

2. Muiden kuin 1.kohdassa mainittujen arvokilpailujen kohdalla valittavien urheilijoiden tulee noudattaa joukkueen urheilijoille tiedoksi annettuja yleisiä ehtoja – sekä mahdollisia urheilijan kohdalla voimassa olevia urheilijasopimuksen tai arvokilpailusopimuksen ehtoja. Tämän kohdan laiminlyöminen voi estää urheilijan valinnan, ilmoittamisen tai osallistumisen arvokilpailuun.

3. Kaikkiin arvokilpailuihin valittavien urheilijoiden tulee olla suorittanut vähintään toinen antidopingkoulutuksista: SUEK:n Puhtaasti Paras -koulutus ( https://puhtaastiparas.fi/fi/login?returnUrl=/fi ) tai European Athletics:n I Run Clean -koulutus (https://www.irunclean.org). Koulutussisällön uusiutuessa tai suoritetun koulutuksen voimassaolon umpeutuessa tulee koulutus uusia viivytyksettä. Kaikkiin EA:n hallinnoimiin arvokilpailuihin on vaatimuksena voimassa oleva I Run Clean -koulutus.

4. Covid-19-pandemian johdosta vaatimukset koronarokotesuojasta ja koronatestauksista voivat muuttua lyhyelläkin varoitusajalla. Yleisehtoina valintajärjestelmän osalta noudatetaan seuraavaa:

a) Arvokilpailuihin saatetaan edellyttää koronarokotesuojaa kilpailunjärjestäjän, kattojärjestön, kohdemaan tai SUL:n toimesta. Urheilijan valinta ja osallistuminen arvokilpailuihin voi estyä, ellei täyttä rokotesuojaa ole hoidettuna ajoissa.

b) Koronatestauksen kulut tulevat osallistujien maksettavaksi valintajärjestelmässä ilmoitetulla tavalla. SUL kattaa koronatestien kulut, ellei valintajärjestelmässä ole muuta ilmoitettu. Koronatestien kulut ovat kuitenkin omakustanteiset aina silloin, kun ne aiheutuvat rokotesuojan vajauksesta eli ylimääräisinä kuluina verrattuna rokotettuihin.

13.2.2022 PM-hallit ja Suomi-Ruotsi-Norja-Tanska/Islanti -hallimaaottelu (M/N). Uppsala, Ruotsi

Valintapäivä on 7.2.2022. Joukkueeseen valitaan kaksi urheilijaa/laji. Valinnan lähtökohtana on mahdollisimman kilpailukykyinen ja voittava joukkue. Valintakriteereinä ovat vuoden 2021 aikana ja alkuvuoden 2022 kilpailuissa 6.2.2022 mennessä annetut näytöt. Valinnassa voidaan ottaa huomioon myös muussa kuin valinnan kohteena olevassa lajissa annettuja näyttöjä, mikäli sen katsotaan edistävän joukkueen tulosta.

Lajiohjelma:
60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m aj, 3-loikka, pituus, seiväs, korkeus, kuula ja painonheitto.

4.-5.3.2022 Kilpakävelyn MM-joukkuemestaruuskilpailut: Muscat, Oman

Yhdyshenkilö: Tuomo Salonen, Jani Lehtinen

Valintapäivä on 12.1.2022 ja mahdollinen joukkueen täydennys on 7.2.2022. Ensimmäisenä valintapäivänä valitaan siihen mennessä näyttöjensä perusteella valintakelpoiset urheilijat. Joukkuetta voidaan täydentää 7.2. siihen mennessä annettujen lisänäyttöjen perusteella siltä osin kuin urheilijamääräkiintiöissä on tilaa.

Joukkue valitaan vuoden 2021 ja 2022 tulosten perusteella. Valinnoissa huomioidaan ensisijaisesti joukkuenäkymä, huomioiden menestysmahdollisuudet joukkuekilpailussa. Lisäksi valitaan asetetut tulosrajat saavuttaneet muut urheilijat. 35 km:lle ei aseteta erillistä tulosrajaa, vaan valinnat tehdään kokonaisharkinnan perusteella menestysnäkymää painottaen.

Yleisessä sarjassa matkavalintoja voidaan tehdä joukkuekilpailunäkymän perusteella valmennusjohdon päätöksellä. Yleiseen sarjaan valitaan maksimissaan 4 urheilijaa/laji/sarja ja nuorten sarjaan maksimissaan 3 urheilijaa/laji/sarja. 19-vuotiaiden sarjaan valitaan vain vuosina 2003-2004 syntyneitä urheilijoita.

Huippu-urheilun valmennuspäällikön päätöksellä voidaan valita myös muita urheilijoita, jos arvokilpailunäkymä tai joukkuemenestys tätä tukee. Näiden urheilijoiden kohdalla kilpailu on omakustanteinen.

Yleisen sarjan urheilijoilla on 900 euron omavastuuosuus matkan kuluista. Matkaan kuuluu kaikille valittaville urheilijoille myös valmistavaa leiritystä osana lajin maajoukkueohjelmaa. Omavastuuosuudesta vapautuu täyttämällä yhden seuraavista ehdoista:

– tekemällä 1.1.2021-5.3.2022 välisenä aikana Team Finland -valmennusryhmän tuloskriteerinä olevan tuloksen samalla matkalla kuin Omanissa kilpailee.

– sijoittumalla Kilpakävelyn maailman joukkuemestaruuskilpailuissa henkilökohtaisessa kilpailussa 16. parhaan joukkoon.

Jokaisella 19-sarjan urheilijalla on 900 euron omavastuuosuus matkan kuluista. Matkaan kuuluu kaikille valittaville urheilijoille myös valmistavaa leiritystä osana lajin maajoukkueohjelmaa.

Urheilija huolehtii joukkueen kilpailumatkaan mahdollisesti liittyvistä omien koronatestauksiensa kustannuksista. Oman vaatii kaikilta maahan saapuvilta täyttä rokotesuojaa koronavirusta vastaan viimeistään 14 vrk ennen maahan saapumista, joten joukkueeseen voidaan valita vain ohjeistuksen mukaisesti rokotettuja henkilöitä.

Tulosrajat:

MiehetKilpailumatkatNaiset
1.26.2620 km1.37.34
45.1010 km (M/N19)51.16

6.2.2022 järjestettävissä Arena-kävelyissä voi antaa näytön 19-vuotiaiden 10 km:lle (10.000 m:llä) sekä yleisen sarjan 20 km:lle (15.000m:llä). Tulosrajana 15.000 m:llä on miehille 1.03.49 ja naisille 1.12.10.

12.-13.3.2022 Euroopan heittocup, Leiria, Portugali

Yhdyshenkilö: Tuomo Salonen

Valintapäivä on 21.2.2022. Valitaan M/N –sarjoissa maksimissaan kaksi urheilijaa/laji ja M22/N22 -sarjoissa maksimissaan yksi urheilija/laji vuosien 2021 ja 2022 kilpailutulosten perusteella. 22-vuotiaiden sarjaan valitaan vain vuosina 2000-2002 syntyneitä urheilijoita. Niissä lajeissa, joissa tulosrajan tehneitä urheilijoita on enemmän kuin kilpailuihin voidaan valita, suurin painoarvo asetetaan kesän 2021 sekä alkuvuoden 2022 tuloksille.

Yleisen sarjan urheilijoilla on 400 euron omavastuuosuus. Omavastuuosuudesta vapautuu täyttämällä yhden seuraavista ehdoista:

– tekemällä 1.1.2021-13.3.2022 välisenä aikana Team Finland -valmennusryhmän tuloskriteerinä olevan tuloksen.

– sijoittumalla Euroopan heittocupissa lajinsa yhteistuloksissa kahdeksan parhaan joukkoon. Jokaisella 22-sarjan urheilijalla on 400 euron omavastuuosuus.

Joukkuetta voidaan täydentää huippu-urheilun valmennuspäällikön päätöksellä joukkuekilpailuun osallistumisen ja sen menestysnäkymän perusteella. Jos joukkueessa on tilaa, voidaan lisäksi joukkuetta harkinnanvaraisesti täydentää myös muilla urheilijoilla, joiden kohdalla matka on kokonaisuudessaan omakustanteinen.

Urheilija huolehtii joukkueen kilpailumatkaan mahdollisesti liittyvistä omien koronatestauksiensa kustannuksista.

Urheilijalla tulee olla valintapäivään mennessä suoritettuna kilpailujen yli voimassa oleva EA:n edellyttämä ”I Run Clean” -diplomi, jotta urheilija on valinta- ja ilmoittamiskelpoinen tähän arvokilpailuun. Diplomi tulee suorittaa osoitteessa www.irunclean.org viimeistään 22.2.2022.

Tulosrajat

MiehetM22NaisetN22
Kuula19,3617,9716,4214,83
Kiekko60,9955,5554,9650,49
Moukari72,2467,2466,8162,35
Keihäs79,5473,8257,9352,32

18.-20.3.2022 Maailman hallimestaruuskilpailut; Belgrad, Serbia

Yhdyshenkilö: Tuomo Salonen

Valintapäivät ovat 21.2.2022 ja 8.3.2022. Valitaan maksimissaan kaksi urheilijaa/laji, sekä heille maksimissaan yksi kotiin jäävä varaurheilija. Ensimmäisenä valintapäivänä valitaan urheilijoita, jotka ovat saavuttaneet tulosrajan ja osoittaneet valintaan oikeuttavalla tavalla kilpailukuntonsa hallikauden aikana. Toisena valintapäivänä joukkuetta täydennetään niiltä osin kuin lajikohtaisessa maakiintiössä on tilaa ja valintakelpoisia valintakriteerit täyttäviä urheilijoita on valittavana.

Niissä lajeissa, joissa tulosrajan tehneitä urheilijoita on enemmän kuin MM-kilpailuissa on maakohtaisia urheilijapaikkoja, suurin painoarvo asetetaan arvioidulle menestysnäkymälle sekä hallikauden tuloksille valintapäivään mennessä. Urheilijoita voidaan valita ensimmäisenä valintapäivänä myös lajeihin, joissa kiintiö Suomen kohdalla täyttyy tai saattaa täyttyä, jos urheilijan katsotaan antaneen riittävät näytöt suhteessa muihin lajin urheilijoihin.

Tulosrajoina käytetään järjestäjien asettamia tulosrajoja. Valittujen urheilijoiden pitää saavuttaa tulosraja 1.1.2021 – 7.3.2022. Vuoden 2021 aikana tulosrajan saavuttaneiden tai ranking-pisteensä keränneiden urheilijoiden tulee osoittaa kilpailukuntonsa ja -tasonsa hallikauden 2022 aikana tullakseen valituiksi.

Kilpailuihin kutsutaan järjestäjän toimesta urheilijoita myös 9.3.2022 päivätyn rankingin perusteella. Joukkuetta täydennetään rankingin kautta saavutettujen paikkojen perusteella, sillä ehdolla että urheilija on osoittanut kilpailukuntonsa ja -tasonsa hallikauden 2022 aikana.

Moniotteluissa WA kutsuu kilpailuun urheilijoita kauden 2021 ja hallikauden 2022 tulosten perusteella. Kutsun saaneet urheilijat valitaan joukkueeseen, sillä ehdolla että urheilija on osoittanut kilpailukuntonsa ja -tasonsa hallikauden 2022 aikana.

Kansainvälisen yleisurheiluliiton (WA) tulosrajat, MM-hallit 2022

MiehetLajitNaiset
HallissaUlkonaHallissaUlkona
6,6310,10 (100m)60 m7,3011,15 (100m)
46,5045,00400 m52,9051,00
1.46,70 1.44,00800 m2.01,501.58,00
3.39,003.33,001500 m4.09,004.02,00
7.50,007.40,003000 m8.49,008.30,00
7,7213,40 (110m aj)60 m aj8,1612,85 (100m aj)
234234Korkeus197197
581581Seiväs475475
822822Pituus680680
17,1017,10Kolmiloikka14,3014,30
21,1021,10Kuula18,3018,30
12 urheilijaaMoniottelut12 urheilijaa

28.5.2022 10 000 metrin Euroopan cup: Pacé (Rennes), Ranska

Yhdyshenkilö: Tuomo Salonen, Rami Virlander

Valintapäivät ovat 27.4. ja 18.5.2022. Ensimmäisenä valintapäivänä valitaan 1.1.2021-26.4.2022 välisenä aikana tulosrajan saavuttaneet urheilijat, jotka ovat osoittaneet kilpailukuntonsa kevään 2022 aikana. Joukkuetta voidaan täydentää toisena valintapäivänä, jos joukkueessa on vielä tilaa ja uusia tulosrajan saavuttaneita urheilijoita on tullut 17.5.2022 mennessä. Joukkueeseen valitaan korkeintaan 6 miestä ja 6 naista. Jos valintakelpoisia urheilijoita on enemmän kuin joukkueeseen voidaan nimetä, valitaan parhaat mahdolliset urheilijat painottaen erityisesti menestysnäkymää 10.000 metrillä.

Joukkueeseen voidaan valita urheilija ilman tulosrajaa vain seuraavissa tapauksissa:

 • Suomi ei muuten lähetä kyseisen sukupuolen kilpailuun yhtään osallistujaa.
 • Suomella on kyseiseen sarjaan lähdössä kaksi tulosrajan saavuttanutta urheilijaa, ja joukkuetta täydennetään kolmannella urheilijalla, jolla ei ole tulosrajaa.

Molemmissa tapauksissa valinnan tekee huippu-urheilun valmennuspäällikkö kokonaistilanneharkinnan perusteella. Näiden urheilijoiden kohdalla matka on kokonaisuudessaan omakustanteinen.

Valittavilla urheilijoilla on 350 euron omavastuuosuus.

Omavastuuosuudesta vapautuu täyttämällä yhden seuraavista ehdoista:

 • tekemällä 1.1.2021-28.5.2022 välisenä aikana Team Finland -valmennusryhmän tuloskriteerinä olevan tuloksen.
 • sijoittumalla Euroopan 10.000m cupissa lajin yhteistuloksissa kahdeksan parhaan joukkoon.

Urheilija huolehtii joukkueen kilpailumatkaan mahdollisesti liittyvistä omien koronatestauksiensa kustannuksista.

Urheilijalla tulee olla valintapäivään mennessä suoritettuna kilpailujen yli voimassa oleva EA:n edellyttämä ”I Run Clean” -diplomi, jotta urheilija on valinta- ja ilmoittamiskelpoinen tähän arvokilpailuun. Diplomi tulee suorittaa osoitteessa www.irunclean.org viimeistään 10.5.2022.

Tulosrajoina käytetään European Athletics:n asettamia tulosrajoja:

MiehetNaiset
5000 m13.54,1016.05,83
10.000 m29.22,8333.57,85
10 km29.1433.39
Puolimaraton1.04.291.14.41

Joukkuetta voidaan täydentää huippu-urheilun valmennuspäällikön päätöksellä myös muiden lajien (3000m ej, maraton) tulosten kautta valintakelpoisilla urheilijoilla. Näiden urheilijoiden kohdalla matka on kokonaisuudessaan omakustanteinen.

11.-12.6.2022 PM-moniottelut: Seinäjoki

Yhdyshenkilö: Jesse Jokinen

Valintapäivä on 31.5.2022. Yleisessä sarjassa joukkueeseen valitaan korkeintaan 3 urheilijaa per sarja. Ensisijaisena valintakriteerinä on vuoden 2021 ja 2022 aikana annetut kilpailunäytöt moniotteluista. Erityistilanteissa voidaan huomioida näytöt moniottelun yksittäislajeista.

Nuorten sarjoissa (M/N 19-17v) joukkueeseen valitaan korkeintaan 3 urheilijaa per sarja vuosina 2021-2022 moniotteluissa annettujen näyttöjen perusteella, painottaen kevään 2022 ulkoradoilla annettuja näyttöjä. Näyttöaika on 1.5.2021-30.5.2022.

Kilpailuun valituilla ei ole omavastuuta*. Urheilija huolehtii kuitenkin joukkueen kilpailumatkaan mahdollisesti liittyvistä omien koronatestiensä kustannuksista. Kuhunkin sarjaan voidaan nimetä myös neljäs urheilija, jolle kilpailu on omakustanteinen. Mahdollisesta neljännen urheilijan valinnasta päättää moniottelun lajivastaava yhdessä huippu-urheilun valmennuspäällikön (yleinen sarja) / nuorten arvokilpailuista vastaavan pääkaupunkisudun yleisurheilukeskuksen valmennuspäällikön (nuorten sarjat) kanssa.

* Omavastuuta ei ole, koska kilpailu järjestetään Suomessa.

26.6.-7.7.2022 Universiadit: Chengdu, Kiina

 

///KILPAILUT SIIRRETTY VUOTEEN 2023///

Yhdyshenkilö: Tommi Evilä (SUL), Jukka Tirri (OK)

Valintapäivä on 10.6.2022. Joukkueeseen valitaan tulosrajan tehneet urheilijat. Tulosrajat tulee saavuttaa 15.5.2021-8.6.2022 välisenä aikana. Joukkuetta voidaan harkinnanvaraisesti täydentää myös urheilijoilla, joilla ei ole tulosrajaa saavutettuna, jos he täyttävät Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön yleiset valintakriteerit. Vuonna 2021 tulosrajan tehneiltä urheilijoilta edellytetään näyttöä kilpailukunnosta vuoden 2022 aikana. Valinnoista vastaa Suomen Olympiakomitea.

Universiadeihin voivat osallistua 1.1.1996-31.12.2004 syntyneet urheilijat, jotka ovat korkeakouluopiskelijoita (yliopisto tai ammattikorkeakoulu) tai aikaisintaan 1.1.2020 korkeakoulusta valmistuneita. Avoimen yliopiston tai -ammattikorkeakoulun opinnot täyttävät vaadittavat kriteerit, jos kyseessä on vähintään perusopintotason kokonaisuus (25 opintopistettä) ja urheilijan on tarkoitus hakeutua avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi.

Universiadijoukkueeseen voidaan valita maksimissaan kaksi urheilijaa per laji ja heille maksimissaan yksi kotiin jäävä varaurheilija. Mikäli valintakelpoisia urheilijoita on lajikohtaisesti enemmän kuin Suomesta voidaan urheilijoita lähettää, valitaan urheilijat Suomen Urheiluliiton ja Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön arvioinnin ja harkinnan mukaisessa paremmuusjärjestyksessä soveltaen Olympiakomitean asettamia valintakriteereitä ja painottaen ulkoratakauden 2022 tuloksia.

Viestijoukkueeseen nimettävät urheilijat esittävät valittaviksi Universiadien yleisurheilujoukkueen johtaja yhdessä SUL:n viestijuoksuista vastaavien valmentajien kanssa. Joukkueeseen valitaan neljä juoksijaa ja varajuoksijat. Varajuoksijat pyritään nimeämään urheilijoista, jotka on valittu henkilökohtaiseen lajiin ko. kilpailuissa. Lopullisen viestijoukkueen kokoonpanon päättää kisajoukkueen pikajuoksuista vastaava valmentaja.

Tulosrajalla kilpailuihin valittu urheilija saa halutessaan osallistua myös toiseen lajiin, jos on tehnyt ko. lajissa kisajärjestäjän tulosrajan. Viestijoukkueeseen kuuluvilla osallistuminen kisajärjestäjän rajalla sallitaan vain erityisellä harkinnalla, koska pyrkimyksenä on turvata valitun viestijoukkueen osallistuminen kilpailuun.

Jokaisen urheilijan omavastuuosuus matkan kustannuksista on 800 euroa, josta vapautuu sijoittumalla henkilökohtaisessa kilpailussa 3 parhaan joukkoon. Viestijoukkueen jäsen vapautuu omavastuuosuudesta, mikäli joukkue sijoittuu 3 parhaan joukkoon. Omavastuu puolittuu, mikäli urheilija sijoittuu henkilökohtaisessa lajissa sijoille 4-8.

Tulosrajat

Tulosrajoina käytetään Suomen Urheiluliiton yleisen sarjan maajoukkue -valmennusryhmän tulostaulukon tuloksia: https://www.yleisurheilu.fi/valmennus-2/valmennusryhmien-valintaperusteet-2021-2024/

Viestijoukkue valitaan neljän joukkueeseen nimettävän juoksijan henkilökohtaisen tilastotuloksen keskiarvon perusteella. Valintaan vaadittavat keskiarvorajat on määritelty edeltävien Universiadien viestifinaalien tuloksista niin, että valittavalla joukkueella on realistinen mahdollisuus tavoitella mitalia. Henkilökohtaisten aikojen keskiarvorajat on laskettu kaavalla: (tavoiteltava viestiaika + 2,4 s) / 4. Pikaviestivalinnoissa huomioidaan myös 200 m:n tulokset.

Viestien keskiarvorajat:

 • N 4*100 m: 100 m 11.70 (vertailuaika 200 m 23.81)
 • M 4*100 m: 100 m 10.50 (vertailuaika 200 m 21.24)
 • N 4*400 m: 53.70
 • M 4*400 m: 47.35

4.-7.7.2022 Nuorten EM-kilpailut (M/N17): Jerusalem, Israel

Päivitys 6.6.: Muutettu 3000 metrin katsastuskilpailut järjestettäväksi Lahden YAG:hen  (16.6.)
Päivitys 11.5.: Lisätty lajikohtaiset katsastuskilpailut ja katsastuskilpailun määritelmä.

Yhdyshenkilö: Eeva Kantomäki

Valintapäivä on 23.6. Joukkueeseen voidaan nimetä 3 tulosrajan rikkonutta, 2005­–2006 syntynyttä urheilijaa per laji, joista kaksi osallistuu kilpailuihin ja kolmas on kotiin jäävä varaurheilija. Tulosrajat tulee olla tehtynä 1.1.-22.6.2022 välisenä aikana tilastokelpoisissa kilpailuissa. Kuitenkin moniotteluissa ja kilpakävelyssä hyväksytään näytöt 1.5.2021-22.6.2022 lajien harvalukuisempien kilpailumahdollisuuksien vuoksi. Kaikissa valinnoissa painotetaan ulkoratakauden 2022 tuloksia.

Mikäli rajan tehneitä urheilijoita on vähintään kolme, painotetaan valinnoissa ennalta määrättyä katsastuskilpailua. Katsastuskilpailu on tarkkailukilpailu, jossa voi antaa näyttöjä tuloskunnostaan. Huom. Katsastuskilpailu ei kuitenkaan ole suora karsintakilpailu (ks. karsinta- ja katsastuskilpailun määritelmät täältä). Moniotteluissa ja kävelyssä erillistä katsastuskilpailua ei pidetä.

Lajikohtaiset katsastuskilpailut:

100m: YAG 16.6.

200m: Turku 22.6. (17-sarja)

400m: Vantaa 19.6.

800m: M Orimattila 22.6. (19-sarja) / N YAG 16.6.

1500m: Vantaa 19.6.

3000m: YAG 16.6.

110/100m aj: M Tampere 20.6. / N Helsinki 21.6. (17-sarja)

400m aj: Helsinki 21.6. (M17-sarja / N-sarja)

2000m ej: Jämsä 15.6.

Korkeus: YAG 16.6.

Seiväs: YAG 16.6.

Pituus: YAG 16.6.

3-loikka: Vantaa 19.6.

Kuula: YAG 16.6.

Kiekko: YAG 16.6.

Moukari: Helsinki 21.6. (17-sarja)

Keihäs: Helsinki 21.6. (17-sarja)

Viestijoukkueeseen (sekaviesti) nimetään urheilijoita, jotka on valittu henkilökohtaiseen lajiin ko. kilpailuissa. Lopullisen juoksevan viestijoukkuekokoonpanon päättää joukkueen pikajuoksuvalmentaja.

Jokaisen urheilijan omavastuuosuus matkan kustannuksista on 600 euroa, josta vapautuu sijoittumalla henkilökohtaisessa kilpailussa 3 parhaan joukkoon. Omavastuu puolittuu, mikäli urheilija sijoittuu henkilökohtaisessa lajissa sijoille 4-8. Viestijoukkueen jäsenten omavastuuosuus puolittuu, mikäli joukkue sijoittuu 8 parhaan joukkoon.

Urheilija huolehtii lisäksi joukkueen kilpailumatkaan mahdollisesti liittyvistä omien koronatestiensä kustannuksista.

Urheilijalla tulee olla valintapäivään mennessä kilpailujen yli voimassa oleva EA:n edellyttämä ”I Run Clean” -diplomi, jotta urheilija on valinta- ja ilmoittamiskelpoinen tähän arvokilpailuun. Diplomi tulee suorittaa osoitteessa www.irunclean.org viimeistään 23.6.2022.

Huom. EM-kilpailuihin osallistuneita tai joukkueen mukana matkustaneita urheilijoita (ei koske kotiin jääviä varaurheilijoita) ei voida esittää valittaviksi EYOF-kilpailuun. Valinnat näiden kahden kilpailun osalta tehdään EM-kilpailut edellä, eli ikäluokan tulosrajan tehneet kärkiurheilijat tullaan nimeämään ensisijaisesti EM-kilpailuun.

Tulosrajat

Tulosrajoina käytetään kisajärjestäjän määrittämiä tulosrajoja U18 virallisin välinein ja aitakorkeuksin:

MiehetLaji Naiset
11,00100 m12,25
22,45200 m25,20
50,00400 m57,40
1.56,00800 m2.14,00
4.01,001500 m4.40,00
8.34,003000 m9.50,00
14,55110m aj/100 maj14,30
56,20400 m aj63,50
6.10,002000 m ej7.15,00
201Korkeus174
455Seiväs365
700Pituus585
14,20Kolmioikka12,20
17,00Kuula14,30
53,00Kiekko40,50
62,50Moukari57,50
63,00Keihäs46,50
630010-/7-ottelu4900
48.30,0010 000 m/5000m kävely26.00,00
Sekaviesti

15.-24.7.2022 MM-kilpailut: Eugene, Oregon, Yhdysvallat

Yhdyshenkilö: Tuomo Salonen

Valintapäivät ovat 30.3., 30.5., 27.6. ja 1.7.2022. Valitaan korkeintaan 3 urheilijaa per laji, sekä heille korkeintaan yksi kotiin jäävä varaurheilija.

Valinnat suoritetaan seuraavasti:

 • Ensimmäisenä valintapäivänä (30.3.) valitaan urheilijoita, jotka ovat saavuttaneet tulosrajan ja joiden katsotaan täyttävän valintakriteerit, huomioiden myös maakohtaisen urheilijapaikkojen kiintiön.
 • Toisena valintapäivänä (30.5.) valitaan urheilijoita lajeihin, joissa tulostenteon aikaikkuna päättyy 29.5.2022. Lisäksi voidaan valita muita tulosrajan saavuttaneita ja valintakriteerit täyttäviä urheilijoita huomioiden myös maakohtaisen urheilijapaikkojen kiintiön.
 • Kolmantena valintapäivänä (27.6.) valitaan urheilijoita, jotka ovat saavuttaneet tulosrajan ja osoittaneet valintaan oikeuttavalla tavalla kilpailukuntonsa vuoden 2022 aikana.
 • Viimeisenä valintapäivänä (1.7.) joukkuetta täydennetään niiltä osin kuin lajikohtaisessa maakiintiössä on tilaa ja valintakelpoisia valintakriteerit täyttäviä urheilijoita on valittavana.

Niissä lajeissa, joissa tulosrajan tehneitä tai muuten valintakelpoisia urheilijoita on enemmän kuin MM-kilpailuissa on maakohtaisia urheilijapaikkoja, suurin painoarvo asetetaan arvioidulle menestysnäkymälle sekä vuoden 2022 tuloksille valintapäivään mennessä. Urheilijoita voidaan valita kahtena ensimmäisenä valintapäivänä myös lajeihin, joissa kiintiö Suomen kohdalla täyttyy tai saattaa täyttyä, jos urheilijan katsotaan antaneen riittävät näytöt suhteessa muihin lajin urheilijoihin.

Tulosrajoina käytetään järjestäjien asettamia tulosrajoja. Valittujen urheilijoiden pitää saavuttaa tulosraja seuraavasti:

 • Maraton ja 35km kävely: 30.11.2020-29.5.2022
 • 10.000m, moniottelut, viestit ja 20km kävely: 27.12.2020-26.6.2022
 • Kaikki muut lajit: 27.6.2021-26.6.2022

Vuoden 2021 aikana tulosrajan saavuttaneiden tai ranking-pisteensä keränneiden urheilijoiden tulee osoittaa kilpailukuntonsa ja -tasonsa vuoden 2022 aikana tullakseen valituiksi.

Kilpailuihin kutsutaan järjestäjän toimesta urheilijoita myös 29.6.2022 päivätyn rankingin perusteella. Joukkuetta täydennetään rankingin kautta saavutettujen paikkojen perusteella viimeisenä valintapäivänä valintakriteerit täyttävien urheilijoiden osalta.

Viestijuoksuissa WA kutsuu kilpailuun maita kausien 2021 ja 2022 tulosten perusteella. Kutsun saaneet viestijoukkueet valitaan joukkueeseen. Viestijoukkueeseen nimettävät urheilijat valitsevat huippu-urheilun valmennuspäällikkö ja viestijoukkueen vastuuvalmentaja. Lopullisen viestijoukkueen kokoonpanon päättää viestijoukkueen vastuuvalmentaja.

Kilpailuihin osallistuvilta henkilöiltä vaaditaan Yhdysvaltojen CDC-viraston vaatimusten mukainen täysi rokotesuoja Covid-19 vastaan. Tämän mukaisesti joukkueeseen voidaan valita ja kilpailuihin lähettää vain nämä vaatimukset täyttäviä henkilöitä.

Tulosrajat ja kilpailuja koskeva karsintajärjestelmä kokonaisuudessaan löytyy täältä:

https://assets.aws.worldathletics.org/document/615f5249722af6eaec4760b2.pdf

16.-17.7.2022 PM-kilpailut M/N22 ja PM-nelimaaottelu M/N19: Malmö, Ruotsi

21.6. tehty täsmennys: Tasaisissa valintatilanteissa painotetaan lajikarnevaalien oman ikäluokan kilpailua. Jos oman ikäluokan kilpailua ei ole tarjolla, painotetaan yleisen sarjan kilpailua.

Yhdyshenkilö: Eeva Kantomäki

Valintapäivä on 4.7.2022. Joukkueeseen valitaan 2000-2002 (M/N22) ja 2003-2004 (M/N19) syntyneitä urheilijoita, 2 urheilijaa per laji. Valinnan lähtökohtana on mahdollisimman kilpailukykyinen ja voittava joukkue. Näyttöaika on 1.1.-3.7.2022. Valinnoissa painotetaan ulkoratakauden 2022 tuloksia. Hyvin tasaisissa tilanteissa lajikarnevaalien oman ikäluokan kilpailulla on suurin painoarvo. Jos oman ikäluokan kilpailua ei ole lajikarnevaaleilla tarjolla, painotetaan yleisen sarjan kilpailua. Jokaisen urheilijan omavastuuosuus matkan kustannuksista on 250 euroa. Urheilija huolehtii lisäksi joukkueen kilpailumatkaan mahdollisesti liittyvistä omien koronatestiensä kustannuksista.

24.-30.7.2022 Euroopan Nuorten Olympiafestivaalit (M/N16): Banská Bystrica, Slovakia

Päivitys 1.6. : Lisätty urheilijan omavastuuosuuden suuruus.

Yhdyshenkilö: Aapo Räntilä

SUL-valintaesitys annetaan 7.7.2022. Joukkueeseen voidaan esittää yksi urheilija per laji. Samaa urheilijaa voidaan esittää maksimissaan kahteen henkilökohtaiseen lajiin ja viestiin. SUL asettaa kilpailuihin omat minimirajat, jonka saavuttamalla urheilija on esityskelpoinen kilpailuun. Näyttöaika on 1.1.-6.7.2022. Kuitenkin moniotteluissa ja kilpakävelyssä hyväksytään näytöt ajalta 1.5.2021-6.7.2022 lajien harvalukuisempien kilpailumahdollisuuksien vuoksi. Kaikissa valintaesityksissä painotetaan ulkoratakauden 2022 tuloksia. Tasaisissa tilanteissa lajikarnevaaleilla on suurin painoarvo. Lopulliset valinnat joukkueesta tekee SUL:n esityksen pohjalta Olympiakomitea.  Joukkueeseen voidaan valita enintään 28 yleisurheilijaa.

Joukkueeseen voidaan esittää vain 2006-syntyneitä urheilijoita, mutta ei kuitenkaan samoja urheilijoita, jotka ovat osallistuneet tai matkustaneet joukkueen mukana U18 EM-kilpailuihin Jerusalemiin. Valinnat näiden kahden kilpailun osalta tehdään EM-kilpailut edellä, eli ikäluokan tulosrajan tehneet kärkiurheilijat tullaan nimeämään ensisijaisesti EM-kilpailuun.

Viestijoukkueeseen esitetään urheilijoita, joita on esitetty valittaviksi henkilökohtaiseen lajiin ko. kilpailuissa. Lopullisen juoksevan viestijoukkuekokoonpanon päättää joukkueen pikajuoksuvalmentaja.

Kilpailuihin osallistuvalle urheilijalle tulee maksettavaksi matkan kustannuksista omavastuuosuus. Monilajisen Nuorten Olympiafestivaali -kilpailuun valittavan urheilijakohtaisen omavastuuosuuden määrittelee Olympiakomitea. EYOF-kilpailussa urheilijan omavastuuosuus kilpailumatkasta ja urheilijalle jaettavista Olympiakomitean kisatuotteista on 800 euroa.

EYOF-lajiohjelma ja SUL:n asettamat tulosrajat

(Tulosrajan muodostuminen: U18 EM-kilpailuiden rajasta on tehty WA:n pistetaulukon mukaan 20p helpotus.Tulosrajat U18 virallisin välinein ja aitakorkeuksin.)

PojatTytöt
11,07100 m12,35
22,60200 m25,43
50,33400 m57,96
1.56,74800 m2.15,24
4.02,641500 m4.42,86
8.37,623000 m9.56,41
14,66110 m aj/100 m aj14,46
56,67400 m aj64,20
6.13,272000 m ej7.19,79
49.34,0010 000 m/5000m kävely26.19,00
199Korkeus172
447Seiväs359
690Pituus576
14,01Kolmiloikka12,01
16,67Kuula13,97
51,94Kiekko39,40
61,16Moukari56,25
61,62Keihäs45,42
617210-/7-ottelu4798
Sekaviesti

1.-6.8.2022 Nuorten MM-kilpailut (M/N19): Cali, Kolumbia

Päivitetty 12.5.: tehty muutos valintapäivään (17.7. > 18.7.) sekä korjattu vastaavasti viimeinen näyttöpäivä (16.7. > 17.7.)

Yhdyshenkilö: Eeva Kantomäki

Valintapäivä on 18.7.2022. Joukkueeseen voidaan nimetä kolme tulosrajan rikkonutta, 2003-2004 syntynyttä urheilijaa per laji, joista kaksi osallistuu kilpailuihin ja kolmas on kotiin jäävä varaurheilija. Tulosraja tulee olla tehtynä 1.1.-17.7.2022 välisenä aikana tilastokelpoisissa kilpailuissa (hallitulokset hyväksytään, myös ylipitkän radan tulokset). Kuitenkin moniotteluissa, kilpakävelyssä sekä 5000 metrillä hyväksytään näytöt ajalta 1.5.2021-17.7.2022 lajien harvalukuisempien kilpailumahdollisuuksien vuoksi. Kaikissa valinnoissa painotetaan ulkoratakauden 2022 tuloksia.

Urheilija valitaan joukkueeseen myös silloin, kun hän sijoittuu valintapäivänä vuoden 2022 riisutussa 19-vuotiaiden MM-tilastossa (enintään 2 urheilijaa per maa) 20 parhaan joukkoon edellyttäen, että urheilija on rikkonut kilpailunjärjestäjän tulosrajan. Tämä kriteeri koskee henkilökohtaisia lajeja, ei viestejä.

Niissä lajeissa, joissa tulosrajan ylittäneitä urheilijoita on kolme tai enemmän, voidaan järjestää karsintakilpailu. Karsintakilpailusta ilmoitetaan asianosaisille urheilijoille henkilökohtaisesti hyvissä ajoin. Jos karsintakilpailua ei järjestetä, valitaan kilpailevat urheilijat painottaen ulkoratakauden 2022 tuloksia.

Jokaisen urheilijan omavastuuosuus matkan kustannuksista on 1000 euroa, josta vapautuu sijoittumalla henkilökohtaisessa kilpailussa 3 parhaan joukkoon. Omavastuu puolittuu, mikäli urheilija sijoittuu henkilökohtaisessa lajissa sijoille 4-12. Viestijoukkueen jäsenten omavastuuosuus puolittuu, mikäli joukkue sijoittuu 8 parhaan joukkoon.

Urheilija huolehtii lisäksi joukkueen kilpailumatkaan mahdollisesti liittyvistä omien koronatestiensä kustannuksista.

Tulosrajat

Suomen Urheiluliiton tulosraja määräytyy ko. MM-kilpailuissa kolmen edellisen vuoden riisutun tilaston 20. tuloksen sekä kisajärjestäjän tulosrajan puoliväliin. Tilastolaskennassa on poikkeuksellisesti käytetty vuosia 2018, 2019 ja 2021 johtuen siitä, että vuosi 2020 oli maailmanlaajuisesti erittäin vähän kilpailtu pandemiarajoitusten vuoksi. Tulosrajat tulee olla tehty U20 virallisin välinein ja aitakorkeuksin.

Viestien tulosraja perustuu kolmien edellisten ikäluokan MM-kilpailuiden finaaliin vaadittavan tuloksen keskiarvoon (laskennassa mukana vuodet 2018, 2016, 2014 – Nairobin 2021 kisoissa poikkeuksellisen vähän joukkueita). Viestijoukkue voidaan valita joko viestiajalla tai henkilökohtaisten aikojen keskiarvorajalla.

SUL:n tulosrajalla kilpailuihin valittu urheilija saa halutessaan osallistua myös toiseen lajiin, jos on tehnyt ko. lajissa kisajärjestäjän tulosrajan. Viestijoukkueeseen kuuluvilla osallistuminen kisajärjestäjän rajalla sallitaan vain erityisellä harkinnalla, koska pyrkimyksenä on turvata valitun viestijoukkueen osallistuminen kilpailuun.

Tulosrajat:

MiehetNaiset
10,48100 m11,71
21,13200 m23,94
46,98400 m54,11
1.49,65800 m2.07,05
3.46,101500 m4.23,60
8.14,453000 m9.27,70
14.10,405000 m16.32,30
13,91110 m aj/100 m aj13,85
52,12400 m aj59,67
9.03,303000 m ej10.26,95
216Korkeus182
513Seiväs409
762Pituus622
15,73Kolmiloikka13,00
18,59Kuula14,94
57,50Kiekko50,21
69,97Moukari59,18
70,55Keihäs51,47
713410-/7-ottelu5377
43.21,9010 000 m kävely49.37,40
40,154 x 100 m45,27
ka. 100 m 10,64/ 200m 21,48ka. 100 m 11,92/200 m 24,44
3.09,34/ ka. 47,844 x 400 m3.38,17/ka. 55,05

 

15.-21.8.2022 EM-kilpailut: München, Saksa

Yhdyshenkilö: Tuomo Salonen

Valintapäivät ovat 1.7., 27.7., 2.8. ja 8.8.2022. Valitaan korkeintaan 3 urheilijaa per laji, sekä heille korkeintaan 2 kotiin jäävää varaurheilijaa per laji.

Valinnat suoritetaan seuraavasti:

 • Ensimmäisenä valintapäivänä (1.7.) valitaan urheilijoita, jotka ovat saavuttaneet tulosrajan ja joiden katsotaan täyttävän valintakriteerit, huomioiden myös maakohtaisen urheilijapaikkojen kiintiön. Ensimmäisenä valintapäivänä valitaan urheilijoita erityisesti 10.000m:lle, maratonille, 20km ja 35km kävelyihin sekä moniotteluihin. Huippu-urheilun valmennuspäällikön päätöksellä valintoja voidaan tehdä myös muihin lajeihin.
 • Toisena valintapäivänä (27.7.) valitaan urheilijoita, jotka ovat saavuttaneet tulosrajan ja joiden katsotaan täyttävän valintakriteerit, huomioiden myös maakohtaisen urheilijapaikkojen kiintiön.
 • Kolmantena valintapäivänä (2.8.) valitaan urheilijoita, jotka ovat saavuttaneet tulosrajan tai ovat valintakelpoisia rankingin kautta, ja joiden katsotaan täyttävän valintakriteerit, huomioiden myös maakohtaisen urheilijapaikkojen kiintiön. Tässä valinnassa voidaan joukkueeseen nimetä myös urheilijoita, jotka nimetään lajinsa varaurheilijoiksi tai jotka vielä antavat näyttöjä Kalevan kisojen yhteydessä ja sen jälkeen ratkaistaan ketkä urheilijoista ovat kilpailevia ja ketkä kotiin jääviä varaurheilijoita.
 • Viimeisenä valintapäivänä (8.8.) joukkuetta täydennetään niiltä osin kuin lajikohtaisessa maakiintiössä on tilaa ja valintakelpoisia valintakriteerit täyttäviä urheilijoita on valittavana. Viimeisenä valintapäivänä vahvistetaan myös, ellei tätä ole jo edellisen valintapäivän yhteydessä tehty, kilpailevat urheilijat (3 per laji, pl. maratonin joukkuekilpailu) ja toisaalta kotiin jäävät varaurheilijat (korkeintaan 2 per laji) niissä lajeissa, joissa valittuja urheilijoita on kokonaisuudessaan enemmän kuin kilpailuihin saa maakohtaisesti osallistua.

Valinnat maakohtaisen urheilijakiintiön täyttymiseen liittyen

 • Niissä lajeissa, joissa tulosrajan tehneitä tai muuten valintakelpoisia urheilijoita on enemmän kuin EM-kilpailuissa on maakohtaisia urheilijapaikkoja, suurin painoarvo asetetaan arvioidulle menestysnäkymälle sekä vuoden 2022 tuloksille valintapäivään mennessä.
 • Urheilijoita voidaan jo ennen viimeistä valintapäivää valita myös lajeihin, joissa kiintiö Suomen kohdalla täyttyy tai saattaa täyttyä, jos urheilijan katsotaan antaneen riittävät näytöt suhteessa muihin lajin urheilijoihin.
 • Niissä lajeissa, joissa urheilijoita lopulta valitaan enemmän kuin kilpailuihin saa osallistua, vahvistetaan erikseen viimeistään viimeisen valintapäivän yhteydessä, ketkä urheilijoista osallistuvat kilpailuun ja ketkä ovat kotiin jääviä varaurheilijoita.
 • Jos varaurheilijoita on enemmän kuin yksi, määritetään lisäksi varaurheilijoiden keskinäinen järjestys varasijojen osalta.

Joukkueeseen valittujen urheilijoiden tulee viimeisenä ilmoittautumispäivänä 8.8.2002:

 •  Olla valintakelpoisia lajiinsa
 •  Täyttää asetetut valintakriteerit kokonaisuudessaan
 •  Olla kilpailukykyisiä ja -kuntoisia
 • Jos nämä ehdot eivät täyty, voidaan aiemmin joukkueeseen valitun urheilijan valinta peruuttaa ennen lopullista ilmoittautumista.

Tulosrajat ja valintakelpoisuuden ehdot

Tulosrajoina käytetään järjestäjien asettamia tulosrajoja. Valittujen urheilijoiden pitää saavuttaa tulosraja seuraavasti:

 • 10 000m, maraton, 20km ja 35km kävelyt sekä moniottelut: 27.1.2021-26.7.2022
 • Viestijuoksut: 1.1.2021-26.7.2022
 • Kaikki muut lajit 27.7.2021-26.7.2022

Vuoden 2021 aikana tulosrajan saavuttaneiden tai ranking-pisteensä keränneiden urheilijoiden tulee osoittaa kilpailukuntonsa ja -tasonsa vuoden 2022 aikana tullakseen valituiksi.

Kilpailuihin kutsutaan järjestäjän toimesta urheilijoita myös 1.8.2022 julkaistavan rankingiin perustuvan listan mukaisesti. Joukkuetta täydennetään rankingin kautta saavutettujen paikkojen perusteella kahtena viimeisenä valintapäivänä valintakriteerit täyttävien urheilijoiden osalta.

Viestijuoksut

Viestijuoksuissa EA kutsuu kilpailuun maita kausien 2021 ja 2022 tulosten perusteella. Kutsun saaneet viestijoukkueet valitaan joukkueeseen. Viestijoukkueeseen nimettävät urheilijat valitsevat huippu-urheilun valmennuspäällikkö ja viestijoukkueen vastuuvalmentaja. Urheilijoiden nimeäminen viestijoukkueeseen tehdään 8.8.2022 siihen mennessä annettujen näyttöjen perusteella viestijoukkueen kokonaisuus ja osuuskohtaiset vaatimukset huomioiden. Lopullisen viestijoukkueen kokoonpanon päättää viestijoukkueen vastuuvalmentaja.

Maratonin joukkuekilpailu

EM-maratonin yhteydessä järjestettävään joukkuekilpailuun voidaan nimetä urheilijoita myös ilman tulosrajaa tai rankingin kautta saavutettua paikkaa, jos Suomella on muuten lajissa jo kaksi urheilijaa nimettynä. Joukkueeseen nimetään ainakin SUL:n omat joukkuekilpailuun kohdistuvat tulosrajat (M: 2.19.00, N: 2.38.00) aikavälillä 27.1.2021-26.7.2022 saavuttaneet juoksijat. Vuoden 2021 puolella tulosrajan saavuttaneiden urheilijoiden tulee osoittaa kilpailukuntonsa ja -tasonsa vuoden 2022 aikana tullakseen valituiksi. Mahdolliset maratonin joukkuekilpailun valinnat tehdään joukkueen menestysnäkymän perusteella kokonaisarviona ja joukkuetta voidaan huippu-urheilun valmennuspäällikön päätöksellä täydentää myös SUL:n tulosrajojen ulkopuolelta. Joukkuekilpailuun voidaan nimetä korkeintaan 6 urheilijaa per sarja.

I Run Clean -diplomin suorittaminen

Urheilijalla tulee olla valintapäivään mennessä suoritettuna kilpailujen yli voimassa oleva EA:n edellyttämä ”I Run Clean” -diplomi, jotta urheilija on valinta- ja ilmoittamiskelpoinen tähän arvokilpailuun. Diplomi tulee suorittaa osoitteessa www.irunclean.org viimeistään 3.8.2022.

Euroopan yleisurheiluliiton karsintajärjestelmä

Tulosrajat ja kilpailuja koskeva karsintajärjestelmä kokonaisuudessaan löytyy täältä:
https://assets.european-athletics.com/af311d65-d8a0-4202-a80b-186e94ad455e

 

3.-4.9.2022 Nuorten Suomi­–Ruotsi -maaottelu (16-17v.): Helsinki

Yhdyshenkilö: Tapio Rajamäki

Valintapäivä on 17.8.2022. Joukkueeseen valitaan 2005-2006 syntyneitä urheilijoita, 2 urheilijaa per laji. Valinnan lähtökohtana on mahdollisimman kilpailukykyinen ja voittava joukkue. Valinnat tehdään pääsääntöisesti elokuussa järjestettävien 16-17 -vuotiaiden SM-kilpailuiden perusteella. Ei omavastuuta. Urheilija huolehtii kuitenkin joukkueen kilpailumatkaan mahdollisesti liittyvistä omien koronatestiensä kustannuksista.

3.-4.9.2022 Suomi–Ruotsi -maaottelu (aikuiset): Helsinki

Yhdyshenkilö: Tuomo Salonen

Valintapäivä on 29.8.2022. Joukkueeseen valitaan 3 urheilijaa per laji. Valinnan perusteena on mahdollisimman kilpailukykyinen ja menestyvä joukkue. Valinnoissa huomioidaan erityisesti 1.5.-28.8.2022 tehdyt tulokset. Tasaväkisessä tilanteessa huomioidaan suurimmalla painoarvolla asetetun aikavälin viimeisen kuukauden tulokset sekä lajitulosten kehittyminen. Valinnassa voidaan ottaa huomioon myös muussa kuin valinnan kohteena olevassa lajissa annettuja näyttöjä, mikäli sen katsotaan edistävän joukkueen tulosta.

Päivitys 1.8.2022: Joukkueeseen nimetään vuoden 2022 Kalevan kisojen mestarit niissä lajeissa, jotka sellaisenaan ovat myös Suomi–Ruotsi -maaottelun lajiohjelmassa. Lopulliset lajikohtaiset urheilijavalinnat ja joukkueeseen valittujen urheilijoiden roolitus määräytyvät lopullisessa valinnassa 29.8. – parhaan mahdollisen joukkuenäkymän edellyttämällä tavalla.

6.11.2022 PM-maastot: Oslo, Norja

Yhdyshenkilö: Tuomo Salonen, Rami Virlander

 Valintapäivä on 24.10.2022. Joukkueeseen valitaan yleisiin sarjoihin 4-6 urheilijaa per sarja ja nuorten sarjoihin 3-4 urheilijaa per sarja mahdollisen katsastuskilpailun ja vuoden 2022 kilpailunäyttöjen perusteella. Mahdollisesta katsastuskilpailusta tiedotetaan erikseen. Jokaisella 19-sarjan urheilijalla omavastuuosuus matkan kustannuksista on 250 euroa. Urheilija huolehtii myös joukkueen kilpailumatkaan mahdollisesti liittyvistä omien koronatestauksiensa kustannuksista.

Päivitys 21.9.2022:

Katsastuskilpailu järjestetään Pajulahdessa, Nastolassa, lauantaina 22.10. kaikkien sarjojen osalta. Ilmoittautumiset paikan päällä viimeistään tuntia ennen lajin alkua. Lisätiedot rami.virlander@pajulahti.com

Aikataulu – 22.10.2022 Pajulahti

14.00 N19 6km

14.35 M19 6km

15.15 M ja N 9km

13.11.2022 Puolimaratonin MM-kilpailut: Yangzhou, Kiina

////KILPAILU ON PERUTTU///

Yhdyshenkilö: Tuomo Salonen, Rami Virlander

Valintapäivä on 12.10.2022. Joukkueeseen valitaan urheilijoita, jotka ovat saavuttaneet SUL:n asettaman tulosrajan 1.4.2021-11.10.2022 tai joilla muutoin katsotaan olevan edellytykset sijoittua 40 parhaan joukkoon. Kaikilta valittavilta urheilijoilta edellytetään näyttöä kilpailukykyisyydestä ja -kunnosta 15.8.-11.10.2022.

Mikäli joukkuekilpailun menestysnäkymä sitä puoltaa, voidaan joukkue, johon kuuluu vähintään kolme urheilijaa samasta sarjasta, nimetä, vaikkei kaikilla valittavilla olisi tulosrajaa saavutettuna. Joukkuekilpailuvalinnan lähtökohtana on, että joukkueeseen nimettävistä vähintään yhdellä on saavutettuna SUL:n yksilökilpailuvalinnan tulosraja (M: 1.02.37, N: 1.12.07) ja muilla nimettävillä on saavutettuna samassa tulostenteon aikaikkunassa vähintään SUL:n joukkuekilpailuun kohdistuvat tulosrajat (M: 1.04.30, N: 1.14.30). Myös joukkuekilpailun tulosrajan tehneiltä urheilijoilta edellytetään näyttöä kilpailukykyisyydestä ja -kunnosta 15.8.-11.10.2022. Joukkueeseen valitaan korkeintaan 5 urheilijaa per sarja.

Tulosrajat:

Miehet 1.02.37, naiset 1.12.07

11.12.2022 EM-maastot: Torino, Italia

 

Yhdyshenkilö: Tuomo Salonen, Rami Virlander

 Valintapäivä on 9.11.2022. Joukkueeseen valitaan urheilijoita, joilla on edellytys sijoittua henkilökohtaisessa kilpailussa 40 parhaan joukkoon yleisessä sarjassa tai 20 parhaan joukkoon nuorten sarjassa. Joukkuekilpailuun voidaan valita joukkue, jolla on edellytys sijoittua 10 parhaan joukkoon. Joukkuekilpailua varten yhteen sarjaan nimetään vähintään 3 ja enintään 6 urheilijaa. Tärkein katsastuspaikka maastojuoksun EM-kilpailuihin on maastojuoksun PM-kilpailu.

19-22 -sarjan urheilijan omavastuu matka- ja majoituskuluista on 350 euroa, joka puolitetaan, mikäli urheilija sijoittuu kilpailuissa 8 parhaan joukkoon yksilönä. Omavastuuosuudesta saa täyden vapautuksen, mikäli sijoittuu yksilökilpailussa 3 parhaan joukkoon. Joukkuekilpailun jäsen vapautuu omavastuuosuudesta, mikäli joukkue sijoittuu 3 parhaan joukkoon. 19-22 -sarjan urheilija huolehtii myös joukkueen kilpailumatkaan mahdollisesti liittyvistä omien koronatestauksiensa kustannuksista.

19-vuotiaiden sarjaan valitaan vuosina 2003-2004 syntyneitä urheilijoita.

Urheilijalla tulee olla valintapäivään mennessä suoritettuna kilpailujen yli voimassa oleva EA:n edellyttämä ”I Run Clean” -diplomi, jotta urheilija on valinta- ja ilmoittamiskelpoinen tähän arvokilpailuun. Diplomi tulee suorittaa osoitteessa www.irunclean.org viimeistään 10.11.2022.