Seura- ja piirivakuutus

SUOMEN URHEILULIITON TOIMINNANVASTUU– JA TAPATURMAVAKUUTUS

Vakuutusnumero SP1376892

Voimassa 01.04.2001 alkaen

Suomen Urheiluliitto ja IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy ovat solmineet seuraavan vakuutussopimuksen.
Sopimus koskee toiminnanvastuuvakuutusta ja vapaaehtoistyön tapaturmavakuutusta.
Toiminnanvastuuvakuutus korvaa vakuutetun kolmannelle osapuolelle aiheuttaman henkilö- ja esinevahingon, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vahingon voi aiheuttaa vakuutetun työsuhteinen työntekijä tai vapaaehtoistyöntekijä.
Vakuutus kattaa myös kokoontumislain 16§:n mukaisen järjestäjän vastuun silloin, kun vakuutettu on pääsymaksullisen tai pääsymaksuttoman tilaisuuden, harjoituksen tai leirin järjestäjä.
Vakuutuksen perusteella vakuutusyhtiö selvittää vakuutetun puolesta korvausvelvollisuuden ja vahingon määrän, neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa, hoitaa mahdollisen oikeudenkäynnin ja siitä tulevat kustannukset sekä korvaa sen vahingonkorvauksen, jonka vakuutettu on velvollinen maksamaan.

Vakuutettuina ovat: SUL:n piirit ja jäsenseurat.
Vakuutusmäärä: Henkilö- ja esinevahingot 1 009 128 e
Omavastuu: 403 e

Vapaaehtoistyön tapaturmavakuutus korvaa liiton, piirien ja seurojen toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia. Esimerkiksi kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen, valmennus, koulutus, erotuomaritoiminta, varainhankinta, luottamustyö, toimistotyö yms. Vakuutukseen kuuluvat myös matkalla työhön ja työstä sattuneet tapaturmat.

Hoitokulut: 8 410 e
Pysyvä haitta: 8 410 e
Tapaturmainen kuolema: 8 410 e
Omavastuu: 50 e

Vakuutus ei korvaa urheilussa eikä työolosuhteissa sattuvia tapaturmia.

Vahingon kärsinyt toimittaa vahinkoilmoituksen Suomen Urheiluliittoon, joka vahvistaa, että vahinko on tapahtunut yllämainituissa olosuhteissa ja toimittaa sen edelleen Vahinkovakuutusyhtiö IF:iin.