Edustussäännöt

Kilpailukelpoinen Suomen Urheiluliiton alaisessa kilpailutoiminnassa (liiton, piirin ja seuran kilpailut) ja maan edustustehtävissä on SUL:oon kuuluvan seuran jäsen, joka täyttää SUL:n sekä tarvittaessa myös Kansainvälisen Yleisurheiluliiton ja Kansainvälisen Olympiakomitean säännöt, ja jolla on kulumassa olevalle vuodelle lunastettu yleisurheilulisenssi.

SUL:n alaisessa kilpailutoiminnassa urheilijan tulee edustaa SUL:n jäsenseuraa. Urheilija saa jäsenenä kuulua useampaan urheiluseuraan. SUL:n alaisessa kilpailutoiminnassa hän voi kuitenkin edustaa vain yhtä liiton jäsenseuraa kerrallaan näiden sääntöjen mukaisesti. Eri urheilumuodoissa hän voi edustaa eri seuroja.
 
Siirtyminen edustamaan toista seuraa tapahtuu pääsääntöisesti kalenterivuoden vaihtuessa. Seurasiirrot eivät edellytä mitään maksuja urheilijan entisen ja uuden seuran välillä.
 

KASVATTAJARAHA

Mikäli seuraa vaihtava urheilija täyttää kasvattajarahaa koskevat vaatimukset vanha seura anoo Suomen Urheiluliitolta 680 euron suuruisen kasvattajarahan kolmen kuukauden kuluessa urheilijan seurasiirron voimaan tulemisesta

Kasvattajaseura on seura, jota edustaessaan urheilija on ensimmäisen kerran saavuttanut henkilökohtaisessa lajissa:

M/N- sarjoissa vähintään 7 pisteen
M/N 22/19-sarjoissa vähintään 5 pisteen tai
M/N 17-sarjoissa vähintään 3 pisteen arvoisen tuloksen
(Tulospistetaulukko 2016 liitteissä alla)

Tulos on tullut tehdä kolmen viimeksi kuluneen kalenterivuoden aikana, kuitenkin aikaisintaan sinä vuonna, jona urheilija täytti/täyttää 14 vuotta. Kasvattajaraha maksetaan vain, kun urheilija ensimmäisen kerran siirtyy kasvattajaseurasta toiseen seuraan. Kasvattajarahan hakemisaika on 31.3.2017 asti.

Kasvattajarahahakemus 2017 sähköisesti:
https://www.yleisurheilurekisteri.fi/
Palvelutunnus; 2017KASVATTAJARAHA

Lisätietoja:
Yrjö Kelhä,
040 588 3894